Akcesoria niezbędne do realizacji misji stratosferycznej to przede wszystkim dobry i sprawdzony reduktor do butli gazowej. W naszej działalności możemy mieć do czynienia z reduktorem helowym RBHe-1 lub wodorowym RBW-1.

Wyposażone są one w zawory bezpieczeństwa, przez które przy wzroście ciśnienia wylotowego ponad dopuszczalne, zostaje wypuszczony nadmiar gazu z komory ciśnienia wylotowego na zewnątrz.

Reduktory mają jednakową konstrukcję, lecz zależnie od rodzaju gazu, dla którego są przeznaczone, mają różne wymiary elementów wewnętrznych i przyłączeniowych. Nakrętki łącznikowe do gazów palnych mają lewe gwinty i są oznaczone nacięciem na sześciokącie.

Dodatkowe, niezbędne akcesoria, to zestaw gazowy służący do tłoczenia gazu do powłoki balonowej. Dzięki niemu w sposób bezpieczny wtłoczycie odpowiednia ilość gazu do powłoki balonowej.

Zestaw gazowy nie obejmuje reduktora gazowego, który należy dokupić osobno. Może on być wykorzystywane z reduktorem wodorowym lub helowym.