Twój tracker do zadań specjalnych

WSPR-TX Pico jest dobrze zaprojektowanym trackerem do zastosowań w długodystansowych lotach balonów stratosferycznych

stratosferyczny zestaw startowy

Myślisz o realizacji swojej pierwszej misji stratosferycznej? Wiemy jak dużo czasu pochłaniają przegotowania.