Site icon sklep stratosferycznie.pl

reduktor do wodoru RBW-1

reduktor do helu RBHe-1

reduktor do helu RBHe-1

Reduktor do wodoru RBW-1, jednostopniowy typu RB jest reduktorem bez dźwigniowym o zmiennej regulacji ciśnienia wylotowego. Pozwalają na obniżanie ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego oraz zapewniają samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego.

Reduktory typu RB przystosowane są do następujących gazów: tlen, acetylen, wodór, powietrze sprężone, azot, dwutlenek węgla, argon, hel i propan-butan. Wyposażone są w zawory bezpieczeństwa, przez które przy wzroście ciśnienia wylotowego ponad dopuszczalne, zostaje wypuszczony nadmiar gazu z komory ciśnienia wylotowego na zewnątrz.

Reduktory mają jednakową konstrukcję, lecz zależnie od rodzaju gazu, dla którego są przeznaczone, mają różne wymiary elementów wewnętrznych i przyłączeniowych. Nakrętki łącznikowe do gazów palnych mają lewe gwinty i są oznaczone nacięciem na sześciokącie.

Reduktor do wodoru RBW-1 jest polecanym przez nas produktem, wielokrotnie przetestowanym w pracy.

Zobacz również reduktor do helu RBHe-1.

Praktyczne zastosowanie reduktora zobaczysz w trakcie misji realizowanych przez Copernicus Project.

Exit mobile version